Γνωρίζοντας τη ζωτική σημασία της επικοινωνίας στην επιτυχία μιας εταιρείας, το Gruppo Pagoni δημιούργησε το τμήμα Marketing. Στόχος του είναι η εφαρμογή όλων των μορφών επικοινωνίας: Συνεργασία με τον Τύπο, διοργάνωση εκδηλώσεων και επιδείξεων μόδας, έντυπες καταχωρήσεις, κ.α. 
    
 Εξειδίκευση:   

•    Διαφήμιση
•    Δημόσιες Σχέσεις 
•    Στρατηγικές επικοινωνίας  
•    Συνεργασία με ΜΜΕ
•    Εκδηλώσεις
•    Προωθητικό υλικό για τους πελάτες